De grootte van het logo veld is 160 x 22 tot een hogere proportionele waarde.

Did this answer your question?