Het kan voor komen dat je gast bij het betreden van het gesprek ergens vastloopt.

Nu kan het iets heel simpels zijn zoals toegang verlenen tot het gebruik van de camera of microfoon maar soms ligt het ook iets ingewikkelder. Om te zorgen dat de gast toch zonder teveel moeite het gesprek kan betreden is er de media controle overslaan optie.

Wanneer kan de gast vastlopen?

De gast kan bij het betreden van het gesprek vastlopen in de volgende drie scenario's:

  1. De gast heeft geen camera en/of microfoon
  2. De gast heeft of kan geen toegang verlenen tot zijn camera of microfoon
  3. De gast kan niet succesvol de media controle doorlopen.
  4. De gast betreedt het gesprek via Internet Explorer

Tip: het chatvenster wordt actief zodra de gast de sessiecode heeft ingevoerd. Je kan dus al meteen chatten met de gast wanneer deze het gesprek via een laptop of desktop heeft betreden.

Wat kan de gast of adviseur doen wanneer:

1. De gast heeft geen camera heeft

Wanneer de gast van te voren al weet dat hij geen camera heeft kan de gast na het invoeren van de sessiecode kiezen voor de optie 'alleen geluid'. De gast kan dan probleemloos het gesprek betreden. Er is verder geen actie nodig vanuit de adviseur.

Wanneer de gast toch op 'ga verder' heeft geklikt zal de gast de volgende melding te zien krijgen:

De gast kan dan op de 'mediacontrole overslaan' klikken om toch het gesprek te betreden zonder camera. Ons systeem zal altijd om een bevestiging van deze keuze vragen. Er is dan geen actie vanuit de adviseur nodig. 

2. De gast heeft geen microfoon (en camera)

Kies als adviseur dan voor de optie 'geluid via telefoon'. Zowel de gast als adviseur krijgt onderstaande melding te zien. Zodra jullie beide hebben ingebeld zal de audio via de telefoon verlopen en wordt alleen de camera stream óf het gedeelde scherm gedeeld met de gast. 

3. De gast kan geen toegang verlenen tot zijn camera en/of microfoon

De gast krijgt de melding 'we kunnen u niet zien of horen' te zien.
Kies als adviseur dan voor de optie 'geluid via telefoon'. Zodra jullie beide hebben ingebeld zal de audio via de telefoon verlopen en wordt alleen de camera stream óf het gedeelde scherm gedeeld met de gast.

4. De gast zit vast in de mediacontrole

Wanneer de gast het gesprek betreedt via Internet Explorer zal de gast de volgende melding te zien krijgen:

Vraag als adviseur of de gast het volgende wilt controleren:

  1. Staan de juiste apparaten geselecteerd in het dropdown menu in de mediacontrole.
  2. Controleer in het geval van externe apparaten of de kabels goed zijn aangesloten.
  3. Staat het invoervolume van de microfoon helemaal open in de instelling bij geluid?
  4. Staat het geluid van de computer aan.

Indien bovenstaande niet helpt en:

1. De gast loopt vast op de webcam.
De gast kan dan het beste voor de optie 'mediacontrole overslaan' kiezen

2. De gast loopt vast op de microfoon.
Kies dan als adviseur voor de optie 'geluid via telefoon'.

3. De gas loopt vast op geluid.
Kies dan als adviseur voor de optie 'geluid via telefoon'.


Indien een gast doormiddel van 'mediacontrole overslaan' het gesprek betreedt zal ons systeem altijd hiervan een melding geven, zoals onderstaand.

5. De gast betreedt het gesprek via een Internet Explorer browser

Wanneer de gast het gesprek betreedt via Internet Explorer zal de gast de volgende melding te zien krijgen:

Ook als adviseur kan je in het chatvenster zien dat de gast het gesprek is betreden via een Internet Explorer browser. 

Vraag dan als adviseur via het chatvenster of telefonisch of de gast via een andere browser het gesprek kan betreden. Wanneer de gast alleen een Internet Explorer browser op zijn laptop of desktop heeft kan je tussen de twee onderstaande opties kiezen:

  1. Kies voor 'geluid via de telefoon'
  2. Vraag of de klant het gesprek via een tablet of smartphone kan betreden

Mocht je toch nog vragen hebben of je komt er niet helemaal uit? Neem dan contact op met support@24sessions.com of via de chat!

Did this answer your question?