Onder het kopje "Account" kunt u al uw instellingen gerelateerd aan uw profiel vinden (zoals een foto).

  • Stel hier uw naam en e-mailadres hier in. 
  • Upload een afbeelding en geef klanten een persoonlijker gevoel met behulp van een profielfoto.

Als u uw e-mailadres wilt wijzigen, zullen we uw verzoek eerst valideren door uw huidige wachtwoord te vragen en uw nieuwe gewenste e-mail in te vullen (zoals op het voorbeeld hieronder te zien is).

Bovendien zal er een pop-up scherm te voorschijn komen om je door het proces van een nieuw wachtwoord aanmaken te begeleiden zoals hieronder weergegeven. Zorg er voor dat uw wachtwoord aan de volgende volwaarde voldoet:

  • Minstens 1 letter
  • Een minimum van 8 symbolen
  • Minstens 2 getallen
  • 1 speciaal symbool

Tip: als u verder nog vragen heeft, staan wij altijd voor u klaar via de online chatbox rechtsonder.

Did this answer your question?