I. POSTOPEK PRILGASITVE STROKOVNIH KOMPETENC PRI OKS

Za vas smo pripravili enostavna navodila in odgovore kako potega priglasitev strokovnih kompetenc pri OKS (Olimpijski komite Slovenije).

ZAKAJ JE TO POTREBNO?
Vsi strokovni delavci v športu (kamor spoda tudi AFP kader), ki želijo opravljati strokovno delo v športu, so se dolžni glede na nov Zakon o športu osebno vpisati v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. Da lahko slednje opravite je pred oddajo vloge na ministrstvo, pristojno za šport, potrebno pridobiti tudi potrdilo o potrjenih strokovnih kompetencah s strani OKS.

ZA KATERI AFP TEČAJ MORAM POSREDOVATI VLOGO NA OKS?

V primeru, da ste se udeležili in opravili spletni AFP tečaj - Osebni trener - specializacija - trener za rekreativno vadbo in želite opravljati delo na področju športne rekreacije je pred oddajo vloge na ministrstvo, pristojno za šport, potrebno pridobiti tudi potrdilo o priznanih formalno in neformalno pridobljenih strokovnih kompetencah.

KATERO DOKUMENTACIJO MORAM POSREDOVATI NA OKS?

Za tečajnike AFP velja, da je potrebno predložiti sledečo dokumentacijo, in sicer:

 • Dokazilo o izobrazbi (zaključni izpit, matura, ipd.)

 • Dokazilo o opravljenem tečaju prve pomoči (potrdilo izvajalca tečaja ali vozniški izpit)

 • Dokazilo o opravljeni najmanj 60-urni vadbi kot aktivni udeleženec športno rekreativne vadbe
  (potrdilo ponudnika športno rekreativne vadbe ali izjava vlagatelja (priloga 2))

 • Primerjava predmetnika programa usposabljanja OKS-ZŠZ s predmetnikom programa, na katerega se nanaša vloga za priznavanje kompetenc (Priloga 1)

 • Predmetnik programa, na katerega se nanaša vloga, iz katerega je razvidno: predmetnik z obsegom ur posameznega predmeta, standardi znanj posameznega predmeta, reference. predavateljev posameznega predmeta.

 • Kratek kronološki opis programa, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine (napišite kdaj je program potekal, kako so si sledila predavanja, opravljanje prakse, izpit, ipd – max 200 besed)

 • Potrdilo plačilu stroškov postopka

 • Drugo: AFP listina

Opomba: OKS uradni opis postopka se nahaja na sledeči povezavi: TUKAJ

KOLIKO ZNAŠA STROŠEK OBRAVNAVE VLOGE?

Trenutni strošek, ki ga je potrebno vplačati OKSu znaša 300 EUR, ki pa ga lahko OKS tudi prilagodi skladno s svojo poslovno politiko. Podatki za nakazilo stroška so:
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Matična številka: 5902380000
Davčna številka: SI66169607
TRR: SI56 0310 0101 2238 071, SKB d.d.
Pri plačilu navedite sklic = 06103

KATERO DOKUMENTACIJO MORAM IZPOLNITI ZA ODDAJO VLOGE?

Ker so administrativni postopki zapleteni smo vam pripravili primer vloge, ki jo "sprintajte", dopolnite z manjkajočimi podatki, jo odpremite na OKS;

SPECIFIKACIJA LISTINE:

ZAKAJ JO POTREBUJEM?

1. Dokazilo o izobrazbi (zaključni izpit, maturitetno spričevalo, izpis iz evidence, ipd.)

Skladno z novim zakomom o športu je potrebno imeti dokončano srednješolsko izobrazbo.

2. Dokazilo o opravljenem tečaju prve pomoči

Dokazilo o opravljeni prvi pomoči je s:

a) predložitvijo vozniškega dovoljenja

b) opravite redno izobraževanje za PP pri izbranih organizacijah (RK)

3. Dokazilo o opravljeni najmanj 60-urni vadbi kot aktivni udeleženec športno rekreativne vadbe

Potrdilo, da se je tečajnik udeležil najmanj 60 urne športno rekreativne vadbe.

4. Primerjava predmetnika programa usposabljanja OKS-ZŠZ s predmetnikom programa

Primerjava predmetnika je že izpolnjena

5. Predmetnik programa AFP osebni trener

Predmetnik je že izpolnjen

6. Kratek kronološki opis programa

Dokument je že izpolnjen

7. Potrdilo o vplačilu stroškov postopka

Dokazilo, da je vloga vplačana.

8. AFP listina

Odpremiti je potrebno tudi vaš AFP certifikat. Listina se nahaja v AFP REGISTRU, prejeli pa ste jo tudi na vaš elektronski naslov.

Vlogo v PDF obliki si prenesete s klikom na spodnji gumb:

KAM MORAM POSREDOVATI VLOGO (LISTINE)?

Vlogo/dokumentacijo posredujete lahko na:

 1. E-naslov sportzavse@olympic.si,

 2. po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (s pripisom ”Strokovni svet športa za vse".

KAKO IN KDAJ OPRAVLJAM USTNI ZAGOVOR?

S strani OKS boste prejeli termin za ustno preverjanje znanja na daljavo (Zoom aplikacija, ipd.) kjer vas bo 3-članska komisija izprašala glede vašega znanja na področju športne rekreacije (osebnega trenerstva).

Primer posredovanega vabila s strani OKS:

KDAJ PREJMEM ZAPISNIK S STRANI OKS?

Po priporočeni pošti bo na vaš naslov po zaključku ocenjevanja OKS komisije odpremljena odločba z nadaljnimi navodili. Čas prejema zapisnika je odvisen od hitrosti obravnave komisije

ALI MORAM JAVITI AFP ORGANIZACIJI, DA SEM ODDAL/A VLOGO NA OKS ZA PRIGLASITEV KOMPETENC?
Po oddani vlogi je potrebno AFP organizaciji potrditi, da ste oddali vlogo s klikom na spodnji gumb z namenom lažjega sledenja in morebitni podpori v relaciiji do OKS, saj v nasprotnem primeru nimamo vpogleda v oddane vloge:


II. POSTOPEK VPISA V RAZVID MINISTRSTVA PRISTOJNEGA ZA ŠPORT?
Za vas smo pripravili enostavna navodila kako potega postopek oddaje vloge za vpis v razvid ministrstva, pristojnega za šport.


ZAKAJ JE TO POTREBNO?
Vsi strokovni delavci v športu (kamor spoda tudi AFP kader), ki želijo opravljati strokovno delo v športu, so se dolžni glede na nov Zakon o športu osebno (sami) vpisati v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

DO KDAJ MORAM ODDATI VLOGO ZA VPIS V RAZVID/REGISTER NA MINISTRSTVO?
Vlogo za vpis lahko oddate kadarkoli brez omejitve po pridobljenem potrdilu o pridobljenih strokovnih kompetencah s strani OKS.

ALI MORAM OBVEZNO ODDATI VLOGO ZA VPIS V RAZVID/REGISTER?
Vloge niste obvezani oddati. V primeru, da imate namen delovati na področju osebnega trenerstva pa morate biti skladno z novim zakonom o športu tudi vpisani v register ministrstva, ki je pristojno za šport.

ALI JE VPIS V RAZVID/REGISTER POTREBNO PLAČATI?
Ne, vpis v razvid/register je brezplačen.

ALI BOM GLEDE VPISA V RAZVID/REGISTER OBVEŠČEN/A IN KDO ME OBVESTI?
Da, glede vpisa v razvid/register boste obveščeni, in sicer s strani Ministrstva za šport, ki je pristojno za vpis.

KAJ MORAM POSREDOVATI MINISTRSTVU?
Na elektronski naslov ministrstva (gp.mizs@gov.si) je potrebno posredovati 3 "zadeve", in sicer:

01. IZPOLNJENO VLOGO - PREDLOG ZA VPIS V RAZVID: z vašimi podatki kot predlagatelja (ime, priimek, rojstni podatki, EMŠO, stalno/začasno prebivališče, telefon in email). Primer izpolnjene vloge:

Vlogo v PDF obliki si prenesete s klikom na spodnji gumb:


02. POTRDILO O PRIDOBLJENIH STROKOVNIH KOMPETENCAH S STRANI OKS, ki ste jo prejeli v elektronski obliki na vaš e-naslov. Primer potrdila:

** Pridobitev vsebine **


03. LISTINO O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI: lisitna o formalno pridobljeni izobrazbi: srednja šola, gimnazija, fakulteta, ...

KAM/KOMU MORAM DOKUMENTACIJO POSREDOVATI NA MINISTRSTVO?
Na elektronski naslov ministrstva gp.mizs@gov.si posredujete:
1. Izpolnjeno vlogo - Predlog za vpis v razvid,
2. Kopijo potrdila o pridobljenih strokovnih kompetencah s strani OKS in
3. Listino o pridobljeni izobrazbi.

KAJ NAJ NAPIŠEM V E-DOPISU?
Da bo celotni postopek še lažji smo vam pripravili navodila za vpis:

*************************************************************************************************
Spoštovani,

skladno z navodili AFP organizacije vam posredujemo potrebno dokumentacijo za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

V priponkah vam posredujem:

 1. Izpolnjeno vlogo - Predlog za vpis v razvid.

 2. Kopijo potrdila o pridobljenih strokovnih kompetencah s strani OKS - v PDF obliki.

 3. Listino o pridobljeni izobrazbi.

Lep pozdrav.
*************************************************************************************************

ALI MORAM JAVITI AFP ORGANIZACIJI, DA SEM ODDAL/A VLOGO NA MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA ŠPORT?
Po oddani vlogi je potrebno AFP organizaciji potrditi, da ste oddali vlogo s klikom na spodnji gumb:


ČAS PRIDOBITVE ODLOČBE O VPISU V REGISTER S STRANI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA ŠPORT
Po pojasnilu ministrstva, pristojnega za šport, dne 6.5.2020, je zaradi velikega obsega oddanih vlog za vpis v register in zaradi epidemije Covid-19, zaradi česar je bilo popolnoma zaustavljeno vročanje odločitev/odločb v v vseh nenujnih upravnih zadevah, je pričakovan čas za izdajo odločbe v roku 6 do 9 mesecev od dneva vložitve vloge.

NA KOGA SE LAHKO OBRNEM V PRIMERU DODATNIH VPRAŠANJ?
V primeru dodatnih vprašanj nam prosim pišite na info@afpeurope.com oz. nas pokličite na 040 563 234.

AFP podpora

Ali ste našli svoj odgovor?