Vse zbirke
Splošni pogoji poslovnja, drugo...
Navodila in obrazec za odstop od pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene na daljavo.
Navodila in obrazec za odstop od pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene na daljavo.

Opis postopka in vzorec obrazca za odstop od pogodbe o izvedbi tečaja.

Matej avatar
Avtor: Matej
Posodobljeno pred več kot enim tednom

ČAS ZA ODPOVED POGODBE NA DALJAVO
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 15 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe. Z uveljavljanjem pravice do odstopa potrošnik ne trpi nikakršnih stroškov. O odstopu od pogodbe oziroma nameravanem vračilu mora potrošnik obvestiti Izvajalca na kontaktni mail: info@afpeurope.com oziroma na naslov: TDHC d.o.o. Barjanska 64, 1000 Ljubljana. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, ki se nahaja spodaj.

KAM MORAM SPOROČITI ODPOVED?

Obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno, če je poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. V primeru, da se izjavo o odstopu od pogodbe oziroma izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe prejme na kontaktni mail info@afpeurope.com (poslati je potrebno podpisano skenirano izjavo oziroma obrazec), se potrošniku potrdi prejem izjave oziroma obrazca o odstopu od naročniške pogodbe s povratnim elektronskim sporočilom na naslov elektronske pošte, iz katere sta bila odstopna izjava oziroma obrazec poslana.


KAKŠNI SO UČINKI ODSTOPA OD POGODBE?
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, se mu brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje do 10. v mesecu za prejeta obvestila v preteklem mesecu o odstopu od te pogodbe povrnejo vsa morebitna prejeta plačila.

MOŽNOSTI ZA ODPOVED POGODBE IN ADMINISTRATIVNI STROŠKI

a) V primeru odpovedi Pogodbe skladno z zgoraj navedenimi pogoji in neporavnavi/neplačilu računa za AFP tečaj (obrok/avans) si TDHC d.o.o. pridružuje pravico do obračun administrativnih stroškov odpovedi Pogodbe v višini 30 EUR (DDV ni vključen).

b) V primeru odpovedi Pogodbe skladno z zgoraj navedenimi pogoji in poravnavi/plačilu izdanega računa za AFP tečaj (obrok/avans) si TDHC d.o.o. pridružuje pravico do zadržanja administrativnih stroškov odpovedi Pogodbe v višini 30 EUR (DDV ni vključen).

43č ČLEN ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot)

Potrošnik nima pravice odstopa iz predhodne točke, če je pogodba v celoti izpolnjena ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni. Potrošnik je z naročilom tudi izrecno soglašal, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Izvajalec v celoti izpolni.

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kakor v Zakonu o varstvu potrošnikov oz. Splošnih pogojih poslovanja in pravilih uporabe spletne platforme TDHC d.o.o.

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO

Za prenos obrazca za odstop od pogodbe kliknite na spodnji gumb:

Ste s tem dobili odgovor na svoje vprašanje?