Gå till Ahum

Det kan vara svårt att orientera sig mellan de olika begreppen och förstå vem som gör vad. Här reder vi ut begreppen åt dig!

Legitimerad Psykolog

En legitimerad psykolog har genomgått en femårig universitetsutbildning inom psykologi, och därefter genomfört ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Psykologutbildningen är bred och innefattar förutom grundutbildning i psykoterapi också många fler områden.

Legitimerad Psykoterapeut

En legitimerad psykoterapeut har först genomfört en minst 3 år lång utbildning på universitet inriktad på människovård, exempelvis psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska, präst eller liknande. Alla yrkesgrupper förutom psykologer behöver därefter gå en grundutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling). Efter att ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i två år kan man gå universitetsutbildningen till psykoterapeut, vilken genomförs på halvfart under 3 år.

Vad innebär det att psykologen/psykoterapeuten är legitimerad?

På Ahum är samtliga psykologer och psykoterapeuter legitimerade vilket innebär att Socialstyrelsen ser till att den yrkesverksamma psykologen och/eller psykoterapeuten har en tillräcklig utbildning och kunnighet för att behandla. Det gör att du som klient ska kunna känna dig trygg med att vården du får är av hög kvalitét. Som klient kan du också anmäla legitimerad personal till Inspektionen för Vård och Omsorg om du anser att din vård varit bristfällig. För legitimerad personal inom hälso- och sjukvård gäller också tystnadsplikt och journalföringsplikt enligt lag.


Du kan läsa mer om skillnaden mellan psykolog och psykoterapeut här.

Fick du svar på din fråga?