Gå till Ahum

Enligt patientdatalagen är legitimerade psykologer och psykoterapeuter skyldiga att föra journal. Eftersom Ahum enbart ansluter dessa yrkesgrupper innebär det att alla våra anslutna terapeuter för journal. Främsta syftet är att din vård och behandling ska bli så bra och säker som möjligt.

Vem får läsa min journal?

En bedömning görs alltid av terapeuten innan en journal lämnas ut. Efter det har du i princip alltid rätt att läsa din egen journal.

Det finns fler sätt att läsa sin journal på:

  • Alla terapeuter som är anslutna till Ahum är privatpraktiserande. De får välja själva vilket journalsystem de använder. Om du går eller har gått en behandling via en terapeut på Ahum tar du kontakt med din terapeut för att få tillgång till din journal.

  • Om du fått vård via din region kan du, i de flesta fall, läsa din journal genom att logga in på 1177 med e-legitimation eller bankID.

Din journal får i de flesta fall endast läsas av personer som är involverade i din vård, samt av dig. Vissa myndigheter kan dock ha rätt att ta del av din journal under vissa omständigheter, exempelvis vid misstanke om att ditt barn far illa eller om du är misstänkt för ett allvarligt brott.

Journaler som är skrivna i Ahum kommer endast terapeuten som skrivit journalen åt. Din arbetsgivare, ditt försäkringsbolag eller andra instanser har ingen insyn i din journal. Du kan däremot begära ut din journal under vissa omständigheter, om exempelvis ditt försäkringsbolag behöver underlag.

Har du fått vård via din region kan andra vårdenheter få tillgång till din journal, men endast efter ditt samtycke.

Hur länge sparas min journal?

Journaler hos privata vårdgivare sparas i minst 10 år efter den sista anteckningen, därefter får de förstöras.

Fick du svar på din fråga?