Gå till Ahum

För att radera ditt Ahum-konto behöver du kontakta vår kundtjänst. Det gör du enklast via info@ahum.se. Vid önskemål om radering av konto så raderas dina personuppgifter samt de betalkortsuppgifter som du lämnat till Ahum.

Vänligen notera att uppgifter/dokument som du direkt har delat med din terapeut och som terapeuten behöver i sin tur för att fullfölja sina rättsliga åtaganden inte kommer att raderas. I de fallen din terapeut använder Ahums plattform för journalföring så ska journal enligt lag sparas i tio år efter att behandlingen avslutats.

Om du vill att din patientjournal ska raderas måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och ansöka om journalförstöring. Journalförstöring godkänns dock endast i undantagsfall.

Fick du svar på din fråga?