2019 klubbades ett nytt EU-direktiv, kallat PSD2, igenom för att ge dig som bankkund mer möjligheter att själv styra över din bankdata.

Direktivet beskrivs såhär:
Företag som tillhandahåller betalkonton är under vissa omständigheter skyldiga att ge dessa tredjepartsleverantörer tillgång till kundernas konton, under förutsättning att kunden har gett sitt uttryckliga godkännande.

Kort sammanfattat innebär det att du har möjlighet att låta tjänster från tredjepart använda sig av information som hämtas från bankerna. Aider använder sig av den här typen av information för att hämta kontoutdrag automatiskt till din redovisning.


Sveriges banker ligger olika långt framme i sitt arbete med att tillgängliggöra den information du som bankkund har rätt att få tag i. Nedan följer en lista av banker som är kompatibla med Aider. De banker som är markerade som Begränsad kompabilitet beror i många fall på hur specifika bankkontor valt att sätta upp konton. Vissa banker väljer exempelvis att lägga upp ställföreträdare som företagskunder i brist på stöd för konton som utgörs av ex. en fullmakt.

Swedbank

Full kompabilitet

Sparbankerna

Full kompabilitet

Handelsbanken

Full kompabilitet

ICA Banken

Begränsad kompabilitet

Collector

Begränsad kompabilitet

Avanza

Begränsad kompabilitet

Nordnet

Begränsad kompabilitet

SBAB

Begränsad kompabilitet

Sparbanken Syd

Begränsad kompabilitet

Nordea

Begränsad kompabilitet

Länsförsäkringar

Begränsad kompabilitet

Danske Bank

Begränsad kompabilitet

SEB

Saknar kompabilitet

Hittade du svaret?