Med Aider kan du enkelt sammanställa din års- eller sluträkning. Vi sammanställer årets bokföring och levererar den till dig i form av ett dokument som är redo att signeras och skickas in.

Webb - Skapa års- eller sluträkning

  1. Gå till fliken Rapporter och klicka på Ny rapport.

  2. Fyll i vilka datum du önskar redogöra för och ge rapporten en titel.

  3. Fyll i din huvudmans Konton och tillgångar, Övriga tillgångar och Skulder.

  4. Om du bokfört allt underlag för perioden ska differensen bli 0kr. Om det av någon anledning inte blir 0kr kan det vara så att du missat att importera transaktioner i början eller slutet av perioden. Kontrollera i så fall dina bokförda transaktioner mot ditt kontoutdrag från banken.

  5. Klicka på Spara och exportera för att färdigställa din rapport.

  6. Rapporten levereras på din registrerade e-post. Följ instruktionerna i mailet för att hämta din rapport.

Hittade du svaret?