Du som använt Aider har förmodligen märkt att du uppmanas att fylla i dina transaktioners nettobelopp i din bokföring. Nedan följer en förklaring av varför vi använder oss av nettobelopp.

Eftersom Aider gör det möjligt att hämta in transaktioner direkt från din bank, via fil eller BankID, måste vi rätta oss efter bankerna och den information som finns tillgänglig där. De kontoutdrag som tillhandahålls av bankerna är alltid en sammanställning av de transaktioner som skett exklusive skatt, d.v.s. netto.

Istället för att utgå från fakturor och andra kvittenser använder sig Aider av transaktionerna för att underlätta din bokföring. Det innebär att det smidigaste sättet att bokföra i Aider är att utgå från transaktionerna som skett på banken för att sedan ange den avdragna skatten när du konterar. Skatten du anger gör att vi kan visa både netto- och bruttobelopp i dina rapporter.

Hittade du svaret?