(Voorbeeld template te downloaden onderaan dit artikel)

Abonnement <SALON NAAM>

Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik maken van een abonnement van <salon naam>.

Voorwaarden abonnement

 • Het abonnement wordt afgenomen bij <salon naam>; met adres <adres> en KVK registratie <KVK nummer>

 • Het abonnement gaat in op de dag dat er een machtiging voor maandelijkse incasso is gegeven via IDEAL (via e-mail wordt een link ontvangen om de machtiging te geven)

 • Het abonnement is aangegaan voor bepaalde tijd: <termijn>

 • Het abonnement is <termijn> opzegbaar; dit kan worden gedaan door <salon naam> te benaderen en schriftelijk per e-mail het abonnement op te zeggen. Tot het eind van de looptijd wordt het bedrag geïncasseerd

 • Storneringen worden gemonitord door <salon naam>; het abonnement is niet beschikbaar tot het bedrag is betaald aan de salon

 • De uitgangspunten van het abonnement kunnen onderstaand worden gelezen:

Uitgangspunten abonnement

 • Termijn: <termijn>

 • Bedrag per maand: <prijs per maand>

 • Waar kan de klant gebruik van maken:

  • Behandelingen

Gegevens klant

Voor & Achternaam: …………………………………………………………

Adres …………………………………………………………

…………………………………………………………

Telefoonnummer …………………………………………………………

Akkoord met voorwaarden JA / NEE (omcirkel wat van toepassing)

Handtekening afnemer abonnement …………………………………………………………

Handtekening salon …………………………………………………………

Heb je het antwoord gevonden?