Η λίστα με τα παρακάτω πόρταλ ενημερώμεται κάθε 14 ημέρες. Οι συνδέσεις που προσφέρουμε είναι όλες αμφίδρομες σε πραγματικό χρόνο. Ο παρακάτω πίνακας σας δίνει μία εικόνα ποιές παράμετροι συνδέονται με ποιό πόρταλ μέσω του ξενοδοχειακού λογισμικού μας "all-in-one-digital-hotel" (η σύνδεση με την airbnb γίνεται με την νέα 2-way-xml συνδεσιμότητα και με περιεχόμενα):


War diese Antwort hilfreich für dich?