Jos huomaat, että olet unohtanut tallentaa tositteen tai huomaat tositteessa virheen jälkikäteen, on sen muuttaminen ALVin palvelussa mahdollista. Muista kuitenkin korjata jättämääsi alv-ilmoitusta verottajan OmaVero-palvelussa siten, että korjaamasi kauden (kuukausi/neljännevuosi/vuosi) alv-ilmoitus vastaan ALVin alv-raporttia. 

Korjaamista suosittelemme ainoastaan merkittävien virheiden/puutteiden osalta. Mikäli virhe on vähäinen, suosittelemme noudattamaan verottajan ohjetta:

Vähäisen virheen korjaaminen

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen on tullut uusi, vaihtoehtoinen korjausmenettely, jota sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2017 alkavalta verokaudelta annettavien tietojen korjaamiseen. Se koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Oma-aloitteisten verojen virhe on taloudelliselta merkitykseltään vähäinen, jos liikaa ilmoitettu tai ilmoittamatta jäänyt vero on enintään 500 euroa verokaudelta ja verolajilta.

Vähäinen virhe voidaan korjata ilman aiheetonta viivytystä veroilmoituksessa, joka annetaan virheen havaitsemiskuukautta seuraavana veroilmoituksen määräpäivänä. Vähäisen virheen korjausta ei siis tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jolla virhe on: virheen voi korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää.

Vähäisen virheen korjaamisessa on tärkeää huomata, että vain verokauden arvonlisävero voi olla negatiivinen.  Vähäisen virheen korjaamisessa on muiden kuin arvonlisäveron kohdalla rajoituksena se, että korjaus ei saa johtaa siihen, että verokaudelta maksettava kyseisen veron määrä menee negatiiviseksi. Säännöksen mukaan virheen voi korjata seuraavilla verokausilla eli jos sillä verokaudella, jonka aikana virhe havaitaan, ei ole maksettavaa saman verolajin veroa, virheen voi korjata seuraavilla verokausilla sitä mukaa kuin kyseistä veroa on maksettavana.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?