Verovelvollinen laskee itse huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon, veron määrän ja huojennuksen määrän.
Alarajahuojennusta laskettaessa ei oteta huomioon kaikkia myyntejä tai veroja. 

Esimerkki:

Jos liikevaihto on enintään 15 000 euroa (10 000 euroa, mikäli tilikausi alkanut ennen vuotta 2021), verovelvollinen saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän veron (myynnin verot – vähennettävät verot). Tällöin huojennuksen määrää ei lasketa alla olevalla kaavalla.

Jos liikevaihto on yli 15 000 euroa (10 000 euroa, mikäli tilikausi alkanut ennen 2021), mutta alle 30 000 euroa, maksettavaa arvonlisäveroa huojennetaan osittain.

Tilikausi on alkanut vuonna 2021:

Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

[arvonlisävero - (liikevaihto – 15 000 e) x arvonlisävero] / 15 000 e

Tilikausi on alkanut ennen vuotta 2021:

Kun huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 10 000–30 000 e, huojennus lasketaan seuraavalla laskukaavalla:

[arvonlisävero - (liikevaihto – 10 000 e) x arvonlisävero] / 20 000 e

Jos tilikaudelta ei tule tilitettävää veroa, vaan ainoastaan palautettavaa, ei huojennusta luonnollisesti voi tehdä.

Huojennukseen oikeuttava liikevaihto on suhteutettava tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos tilikausi ei ole 12 kuukauden pituinen tai jos verokausi muuttuu. Tämä tehdään kertomalla huojennukseen oikeuttava liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla näin saatu luku tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.

Lisätietoja löydät:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/alarajahuojennus/

Löysitkö etsimäsi vastauksen?