מערכת הניהול

manage.arboxapp.com

Adi Mishal avatar Roei Dayan avatar
אוסף זה מכיל 208 מאמרים
נכתב על-ידי Adi Mishal ו- Roei Dayan

פתיחת אופציית תשלומים בהוראת קבע

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

קביעת פגישה אישית דרך מסך זמינות צוות

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שחרור לקוחות חסומים

כיצד לשחר לקוחות שהוגדרו כ"חסומים" באופן גורף
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להוסיף מוצר חדש

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

קביעת פגישה אישית דרך מסך היומן

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך ליצור זמינות חוזרת לאנשי הצוות שלך

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

Upay מה הם התנאים לזיכוי לקוחות ב

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שחרור לקוח חסום

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך לרכוש מוצר עבור מתעניין

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת שיעור חדש

הוספת שיעור חדש, הוספת שיעור בלוח שיעורים, עריכת שיעור קיים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי מספר עוסק בארבוקס

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי ספק אשראי

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת מספר תשלומים למוצר

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי מספר חשבון בנק

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

חסימת לקוח להרשמה באפליקציה ו/או בבקרת כניסה

חסימת לקוח להרשמה באפליקציה ו/או בבקרת כניסה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפרדה חשבונאית

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת מספר תשלומים למנוי

הגבלת מספר תשלומים למנוי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת הערה בכרטיס לקוח + צפיה

הוספת הערה בכרטיס לקוח + צפיה, הערה ביומן פעילות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שיוך סוג חברות למחלקה

שיוך סוג חברות למחלקה,הגדרת סוג חברות למחלקה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת סוג מנוי הוראת קבע

יצירת סוג מנוי הוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת סוג פגישה קבוצתית חדשה

יצירת סוג שיעור, סוג שיעור חדש
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת מסמך דרך חשבונית אונליין

הפקת מסמך דרך חשבונית אונליין
Adi Mishal avatar
נכתב על-ידי Adi Mishal
עודכן לפני יותר משבוע

רישום לקוח לסדנה

רישום לקוח לסדנה,סדנה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

?איך להשתמש בדוח מאפייני לקוח

?איך להשתמש בדוח מאפייני לקוח מאפייני לקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת סוג סדנה חדשה ושיבוצה ביומן

הוספת סוג סדנה חדשה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת מייל ראשוני ללקוחות פעילים

שליחת מייל ראשוני ללקוחות פעילים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון מאפייני לקוח באופן גורף

עדכון מאפייני לקוח באופן גורף תו ירוק
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון אישור לדיוור באופן גורף

דיוור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון פרופיל המועדון

עדכון פרופיל המועדון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הקבלות שלי

הקבלות שלי חשבונית
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איפוס תו ירוק ללקוחות

איפוס תו ירוק ללקוחות תו ירוק
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת חברות לחנות באפליקצית המתאמנים

חנות באפליקציה הוספת חברות לחנות באפליקצית המתאמנים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת מוצר לחנות באפליקצית הלקוחות

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

תצוגת בקרת כניסה למועדון

תצוגת בקרת כניסה למועדון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון הקפאות מרובה

עדכון הקפאות מרובה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שחזור שיעורים באופן גורף

שחזור שיעורים באופן גורף
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מונחים פיננסים

פיננסים, מונחים פיננסים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת סיבת התנגדות

יצירת סיבת התנגדות, לידים, מתעניינים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

תפוקת אנשי צוות

אנשי צוות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

משימות שבוצעו

משימות שבוצעו, משימות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת דוח לרואה חשבון

רוח, הפקת דוח לרואה חשבון, רואה חשבון, רו״ח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עריכת שיעור

עריכת שיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת כניסה עם צ'יפ לרשומים לפי מועד שיעור

צ׳יפים, הגבלת כניסה לרשומים לפי מועד שיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפעלת בקרת כניסה

הפעלת בקרת כניסה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת הודעה אוטומטית כולל טופס

שליחת הודעה אוטומטית כולל טופס
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

פתיחת זמן הרשמה מראש

פתיחת זמן הרשמה מראש
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפסקת הכנסת מתאמנים מרשימת המתנה

רשימת המתנה, הפסקת הכנסת מתאמנים מרשימת המתנה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת הודעה אוטומטית כולל טופס

שליחת הודעה אוטומטית כולל טופס
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת מספר המשתתפים בשיעור

הגבלת מספר המשתתפים בשיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת מספר משתתפים בשיעור באופן גורף

הגבלת מספר משתתפים בשיעור באופן גורף
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת טופס הצהרת בריאות יומית ללקוחות

שליחת טופס הצהרת בריאות יומית ללקוחות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת טופס הצהרת בריאות יומית

יצירת טופס הצהרת בריאות יומית, הצהרת בריאות יומית
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת שיעור אונליין (וידאו) במערכת ZOOM

זום, יצירת שיעור אונליין ב zoom
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת קישור לשיעור אונליין המתקיים במערכת חיצונית

הוספת קישור לשיעור אונליין המתקיים במערכת חיצונית,זום, שיעורי אונליין
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול/מחיקת שיעור

ביטול/מחיקת שיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עריכה ומחיקה של האימון היומי

עריכה ומחיקה של האימון היומי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

חסימת לקוח לרישום לשיעור וכניסה למועדון

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת מקור מתעניינים

יצירת מקור מתעניינים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

פרסום אימון

פרסום אימון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת סטטוס מתעניין

יצירת סטטוס מתעניין
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת הקפאה ללקוח

יצירת הקפאה ללקוח, הקפאה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגדרת תנאי שכר למאמן

הגדרת תנאי שכר למאמן
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון משימה

עדכון משימה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת סוג משימה חדשה

יצירת סוג משימה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מחיקת לקוח או הפיכת לקוח ללא פעיל

מחיקת לקוח או הפיכת לקוח ללא פעיל
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת משימה אוטומטית

יצירת משימה אוטומטית
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול / עריכת הקפאה

ביטול / עריכת הקפאה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי סיסמה

שינוי סיסמה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

משימות פתוחות

משימות פתוחות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת מתעניין חדש

הוספת מתעניין חדש
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי שפה

שינוי שפה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפיכת לקוח לפעיל

הפיכת לקוח לפעיל
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

צפייה בתוצאות אימון

צפייה בתוצאות אימון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

החלפת מועדון

החלפת מועדון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

רכישת חבילות sms

רכישת חבילות sms, רכישת חבילות אסמס
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת מינימום משתתפים באימון

הגבלת מינימום משתתפים באימון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת הודעה דרך הדוחות

שליחת הודעה דרך הדוחות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

כניסה מרשימת ההמתנה

כניסה מרשימת ההמתנה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת סוג מסמך

יצירת סוג מסמך
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול מנוי וזיכוי במזומן

ביטול מנוי וזיכוי במזומן
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת מסמכים מתאימים - כאשר העסקה בוטלה מול חברת האשראי

זיכוי לקוח באשראי - כאשר העסקה בוטלה מול חברת האשראי
Adi Mishal avatar
נכתב על-ידי Adi Mishal
עודכן לפני יותר משבוע

זיכוי לקוח במזומן ללא ביטול מנוי

זיכוי לקוח במזומן ללא ביטול מנוי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

זיכוי לקוח בשיק ללא ביטול מנוי

זיכוי לקוח בשיק ללא ביטול מנוי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

API Documentation 1.3V

Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

תיעוד פציעות

תיעוד פציעות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עריכת ניקובים לכרטיסיה

עריכת ניקובים לכרטיסיה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוסף זמן רישום

הוסף זמן רישום
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ניהול רשימת המתנה

ניהול רשימת המתנה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

רישום על בסיס מקום פנוי מעבר להגבלת התדירות

רישום על בסיס מקום פנוי מעבר להגבלת התדירות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת חברות לתדירות רישומים

הגבלת חברות לתדירות רישומים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הצגת שיעורים ללקוחות

הצגת שיעורים ללקוחות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת חברות לשעות

הגבלת חברות לשעות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת חברות לימים

הגבלת חברות לימים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איפוס סיסמא במערכת הניהול

איפוס סיסמא במערכת הניהול
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איפוס סיסמא ללקוח

איפוס סיסמא ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפסקת הכנסת מתאמנים מרשימת ההמתנה

הפסקת הכנסת מתאמנים מרשימת ההמתנה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

אישור דיוור במייל וב - SMS

אישור דיוור במייל וב - SMS, אסמסים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת הודעה אישית ללקוח

שליחת הודעה אישית ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון מספר טלפון

עדכון מספר טלפון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מחיקת לקוח משיעור

מחיקת לקוח משיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

רישום לקוח / מתעניין לשיעור

רישום לקוח / מתעניין לשיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת תבנית והודעות אוטומטיות

יצירת תבנית והודעות אוטומטיות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

התראות לפני השיעור

התראות לפני השיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת תוקף למנוי / כרטיסיה

הגבלת תוקף למנוי / כרטיסיה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת חברות לרישום לשיעורים

הגבלת חברות לרישום לשיעורים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עריכת כתובת מייל

עריכת כתובת מייל
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפיכת לקוח לאיש צוות ולהיפך

הפיכת לקוח לאיש צוות ולהיפך
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת ביטול מאוחר

הגבלת ביטול מאוחר
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת מייל ראשוני שוב‎

שליחת מייל ראשוני שוב‎
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עונשים והגבלות עקב ריבוי היעדרויות

עונשים והגבלות עקב ריבוי היעדרויות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

צפייה בטופס שלקוח מילא

צפייה בטופס שלקוח מילא
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת טופס מקוון מכרטיסיית הלקוח

שליחת טופס מקוון מכרטיסיית הלקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון טופס דיגיטלי

עדכון טופס דיגיטלי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי תאריך לחיוב בהוראת קבע

שינוי תאריך לחיוב בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

זיכוי לקוח באשראי ללא ביטול מנוי

זיכוי לקוח באשראי ללא ביטול מנוי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

המרת מתעניין ללקוח

המרת מתעניין ללקוח, המרה ללקוח, מתעניין ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול שיעורים באופן גורף

ביטול שיעורים באופן גורף
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביצוע הקפאות גורף

ביצוע הקפאות גורף
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי\ביטול מחזורי חיוב בהוראת קבע

שינוי\ביטול מחזורי חיוב בהוראת קבע, שינוי מחזור חיוב בהוראת קבע, ביטול מחזור חיוב בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול מנוי בהוראת קבע

ביטול מנוי בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ייצוא קובץ לתוכנה זרה

ייצוא קובץ לתוכנה זרה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

צפייה בלקוחות שחתמו/לא חתמו על מסמך

צפייה בלקוחות שחתמו/לא חתמו על מסמך בכרטיס לקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מבנה מסך הבית

מבנה מסך הבית
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול מנוי ללא זיכוי

ביטול מנוי ללא זיכוי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול מנוי וזיכוי בשיקים

ביטול מנוי וזיכוי בשיקים, זיכוי בצ׳קים, זיכוי בצקים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

חיפוש במערכת הניהול

חיפוש במערכת הניהול
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגדרת מזהה SMS

הגדרת מזהה SMS, אסמס הגדרת מזהה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

רכישה של מנוי הוראת קבע

רכישה של מנוי הוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מחיקת מחזור חיוב

מחיקת מחזור חיוב בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שחזור מחזור חיוב

שחזור מחזור חיוב בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת מחזור חיוב בהוראת קבע

הוספת מחזור חיוב בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

החלפת כרטיס אשראי

החלפת כרטיס אשראי בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

צפייה בחיובים שבוצעו/עתידיים

צפייה בחיובים שבוצעו / עתידיים בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביצוע חיוב מיידי בעת סירוב הו״ק

ביצוע חיוב מיידי בעת סירוב הו״ק
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שינוי מחזור חיוב

שינוי מחזור חיוב בהוראת קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

ביטול מנוי וזיכוי באשראי

ביטול מנוי וזיכוי באשראי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הוספת לקוח חדש

הוספת לקוח חדש
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגדרות הוראות קבע- הגדרה ראשונית

הגדרות הוראות קבע- הגדרה ראשונית
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הגבלת כמות המתאמנים במועדון

הגבלת כמות המתאמנים במועדון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

חידוש מנוי

חידוש מנוי, רכישה ללקוח קיים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת משימה חדשה

יצירת משימה חדשה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

קיוסק לרכישה חיצונית (עבור לקוחות פלאכרד בלבד)

קיוסק לרכישה חיצונית (עבור לקוחות פלאכרד בלבד)
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון סוג שיעור

עדכון סוג שיעור
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מחיקת צ'יפ ללקוח

מחיקת צ'יפ ללקוח,מחיקת ציפ ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

צריבת צ'יפ ללקוח

צריבת צ'יפ ללקוח,צריבת ציפ ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

אודות בקרת הכניסה

אודות בקרת הכניסה
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הכנסת טופס דיגיטלי קיים לאפליקציית המתאמנים

הכנסת טופס דיגיטלי קיים לאפליקציית המתאמנים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

סגירת חוב ללקוח

סגירת חוב ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איתור חשבונית דרך חשבונית אונליין

איתור חשבונית דרך חשבונית אונליין
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

אודות -התפריט הצדדי

אודות -התפריט הצדדי
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

אודות - התפריט העליון

אודות - התפריט העליון
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

יצירת טופס דיגטלי

בניית טופס מסוג הצהרת בריאות/תקנון למילוי באפליקצית המתאמנים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הדפסת דוח

הדפסת דוח, הדפסה של דוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הורדת דוח ל-Excel

הורדת דוח ל-Excel, דוח לקובץ אקסל, יצוא דוח לאקסל
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח לקוחות פעילים?

איך להשתמש בדוח לקוחות פעילים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מנויים פעילים?

איך להשתמש בדוח מנויים פעילים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מכירות?

איך להשתמש בדוח מכירות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כרטיסיות פעילות?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות פעילות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח חובות?

איך להשתמש בדוח חובות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

?איך להשתמש בדוח סיכום שיעורים

?איך להשתמש בדוח סיכום שיעורים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מנויים שקופים?

איך להשתמש בדוח מנויים שקופים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שקופות?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שקופות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מוקפאים?

איך להשתמש בדוח מוקפאים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח ימי הולדת?

איך להשתמש בדוח ימי הולדת?, דוח יומולדת
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח פעולות אנשי צוות?

איך להשתמש בדוח פעולות אנשי צוות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח חידושי חברויות?

איך להשתמש בדוח חידושי חברויות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח חסומים?

איך להשתמש בדוח חסומים?, דוח לקוחות חסומים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מנויים עתידיים?

איך להשתמש בדוח מנויים עתידיים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

חיבור לשירות הפקת מסמכים חשבונאיים

חיבור לשירות הפקת מסמכים חשבונאיים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

חיבור לשירותי סליקת אשראי והוראות קבע

חיבור לשירותי סליקת אשראי והוראות קבע
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

הפעלת שעון נוכחות לעובדים

הפעלת שעון נוכחות לעובדים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

רישום לקוח לשיעורים עתידיים

רישום לקוח לשיעורים עתידיים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

מחיקת ביטול מאוחר ללקוח

מחיקת ביטול מאוחר ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כרטיסיות עתידיות?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות עתידיות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדו״ח לקוחות לא פעילים?

איך להשתמש בדו״ח לקוחות לא פעילים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מתעניינים בתהליך?

איך להשתמש בדוח מתעניינים בתהליך?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מנויים שעומדים להסתיים

איך להשתמש בדוח מנויים שעומדים להסתיים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח שיעורי נסיון?

איך להשתמש בדוח שיעורי נסיון?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שעומדות להסתיים?כרטיסיות שעתידות להסתיים
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כל המתעניינים?

איך להשתמש בדוח כל המתעניינים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מתעניינים שהומרו ללקוחות?

איך להשתמש בדוח מתעניינים שהומרו ללקוחות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מתעניינים אבודים?

איך להשתמש בדוח מתעניינים אבודים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח לקוחות לא פעילים?

איך להשתמש בדוח לקוחות לא פעילים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח חברויות שבוטלו?

איך להשתמש בדוח חברויות שבוטלו?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח התמדה בשיעורים/כניסות?

איך להשתמש בדוח התמדה בשיעורים/כניסות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח מנויים שהסתיימו?

איך להשתמש בדוח מנויים שהסתיימו?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שהסתיימו / שפג תוקפן?

איך להשתמש בדוח כרטיסיות שהסתיימו / שפג תוקפן?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח ביטולים מאוחרים?

איך להשתמש בדוח ביטולים מאוחרים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח הרשמות?

איך להשתמש בדוח הרשמות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח כניסות?

איך להשתמש בדוח כניסות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח תחזית מנויים פעילים?

איך להשתמש בדוח תחזית מנויים פעילים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח לקוחות קבועים?

איך להשתמש בדוח לקוחות קבועים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח נעדרים?

איך להשתמש בדוח נעדרים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח סטטיסטיקת מתעניינים?

איך להשתמש בדוח סטטיסטיקת מתעניינים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח סטטיסטיקת הרשמות?

איך להשתמש בדוח סטטיסטיקת הרשמות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח נוכחות עובדים?

איך להשתמש בדוח נוכחות עובדים?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

איך להשתמש בדוח ביטולי הרשמות?

איך להשתמש בדוח ביטולי הרשמות?
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

קישור/הסרת טופס מסוג חברות

קישור/הסרת טופס מסוג חברות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת אימייל אישי ללקוח

אימייל תקשורת שליחת מייל ללקוח
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע

שליחת אימייל לפי קהל יעד

שליחת אימייל לפי קהל יעד,שליחת מייל לפי קהל ידע, שליחת אימייל ממרכז ההודעות
Roei Dayan avatar
נכתב על-ידי Roei Dayan
עודכן לפני יותר משבוע