Felkoder - ES One 10

Förklaring till Felkoder

Patrick Augment avatar
Skrivet av Patrick Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kontakta vår kundtjänst ifall någon av felkoderna uppstår på er scooter:

  • EA = Kommunikationsfel mellan display och hastighetskontrollen

  • EB = Fel på hastighetskontrollen

  • EC = Motorfel

Fick du svar på din fråga?