Alla samlingar
ES One 10 / ES 210
Uppackning och förberedelse av ES One 10 / ES 210
Uppackning och förberedelse av ES One 10 / ES 210

Uppackning, förberedelse av ES One 10

Lise Augment avatar
Skrivet av Lise Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I paketet ingår Augment ES One 10 / 210 e-scooter, laddare, strömkabel, kontrollhandtag och en insexnyckel.

Lyft framröret genom att vrida säkerhetslåsringen medurs och öppna spaken till helt läge. Lyft sedan framröret helt tills det kommer, vik upp låsarmen och vrid säkerhetslåset moturs över handtaget för att förhindra att handtaget öppnas.

Fäst bromshandtaget på vänster styre. Skruva in kontrollarmarna på plats R till höger och L till vänster. Observera att trådarna är i en annan riktning än vanligt. Slutligen, dra åt bromshandtaget till önskat arbetsläge med insexnyckeln.

För att ladda batteriet, anslut laddaren till uttaget på undersidan av batteriet och laddarens nätkabel till ett eluttag. Laddlampan lyser rött under laddningen och när batteriet är fulladdat är laddningslampan grön. Vid första laddningen rekommenderar vi att batteriet får bli fulladdat.

Se till att det finns tillräckligt med luft i däcken. Du kan göra det på närmaste bensinstation. Rätt tryck är 2,0 - 2,8 bar.

Fick du svar på din fråga?