Alla samlingar
ES One 10 / ES 210
Batterimotage, ES One 10
Batterimotage, ES One 10

Så här monterar du batteriet

Lise Augment avatar
Skrivet av Lise Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Placera batteriet horisontellt i det vertikala rörmonteringshålet så högt som möjligt så att batteriets monteringständer passar in i skårorna på monteringsskenan på det vertikala rörets bakre vägg.

Tryck batteriet vertikalt nedåt ca. 1-1,5 cm tills batteriet är på plats. Var medveten om att anslutning av ett batteri ibland kan kräva rätt mycket kraft för att få dit batteriet.

Se till att låsspaken på batteriets ovansida är ordentligt låst!

Fick du svar på din fråga?