Alla samlingar
Allmän information
Varför är min elsparkcykel låst?
Varför är min elsparkcykel låst?

Varför snurrar det två nollor på skärmen? Fungerar inte gasen?

Patrick Augment avatar
Skrivet av Patrick Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Elsparkcykelns stöldskydd har aktiverats. På detta sätt undviker vi stölder och olovliga åkturer från främmande.

Om det snurrar två nollor på scooterns skärm måste du koppla scootern till vår app "Augment Scooters". Appen finns på både Appstore och Playstore.

Då du loggat in med kontot du beställt med och kopplat scootern i appen så har du full kontroll över scootern igen.

Fick du svar på din fråga?