Var kan jag köra min elscooter?

Vilka regler gäller och var kan jag köra?

Patrik O Augment avatar
Skrivet av Patrik O Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att få koll på vilka regler som gäller behöver du först ha klart för dig vilken typ av fordon det är, alltså vilken fordonsklass det tillhör. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 w. Om elsparkcykeln uppfyller kraven för "cykelfordon" gäller följande:

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.

  • Du ska köra på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den.

Om elsparkcykeln går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 w klassas den inte längre som "cykelfordon" och kan inte köras efter cykelregler. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln klassas som moped, med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.

Läs mer på Elsparkcykel - Transportstyrelsen vad som gäller för elscooters.

Kontakta vår kundsupport om ni har fler frågor.

Fick du svar på din fråga?