Alla samlingar
Allmänna instruktioner för elsparkcyklar
Hur snabbt ska jag skicka tillbaka en tidigare scooter när jag har fått en ersättningsscooter?
Hur snabbt ska jag skicka tillbaka en tidigare scooter när jag har fått en ersättningsscooter?

Hur länge kan jag vänta tills jag skall skicka tillbaka elscootern?

Patrick Augment avatar
Skrivet av Patrick Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Återsänd tidigare scootern inom en vecka från att du tog emot ersättningsscootern. Återsändande är avgiftsfritt. Du får instruktioner på hur du ska återlämna tidigare scootern i samband med att du får ersättningsscootern.

Scootern som du har återlämnat repareras, underhålls och rengörs, därefter flyttas den till ersättningsscooter-lagret. Om scootern som du har återlämnat har mer repor eller slitage än från normal användning så har Augment rätt att debitera dig reparationskostnaderna enligt gällande prislista.

Om du inte kan återlämna scootern inom en vecka (utan goda skäl) så har Augment rätt att ta ut en förseningsavgift för de följande veckorna.

Fick du svar på din fråga?