Alla samlingar
Allmän information
Hur mycket kostar det att pendla till jobbet med olika transportmedel?
Hur mycket kostar det att pendla till jobbet med olika transportmedel?
Varför skall jag välja en elsparkcykel över andra fortskaffningsmedel?
Patrick Augment avatar
Skrivet av Patrick Augment
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Om du bor nära din arbetsplats och du överlopps tid så är gående ditt bästa alternativet.

Om du däremot har ont om tid eller bor på en 1-10 kilometers avstånd från ditt jobb, då är e-scooter ett utmärkt alternativ, inte bara klimatmässigt, utan även från ett ekonomiskt perspektiv. Lämna din bil hemma och spara t.o.m. 3000€ i året.

Om din dagliga pendling är 5km/resa, då är din årliga pendlingskostnad med olika transportmedel följande:

Augment.Eco: 2850kr

Kollektivtrafik (buss/tåg): 7200kr

VOI: 29760kr

Egen bil: 33000kr

Lime: 52080kr

I vår beräkning har man antagit att genomsnittshastigheten är 15km/h. Kostnaderna inkluderar el och bränsle. Den egna bilen antas vara en liten familjebil, och för parkeringsavgifter har man antagit en genomsnittlig månads-parkeringsavgift i huvudstadsregionen. Kollektivtrafikens kostnader har beräknats utifrån lokaltrafikens genomsnittliga månadskortets kostnad.

Priserna kan komma att ändras i framtiden.

Fick du svar på din fråga?