Alla samlingar
Allmänna instruktioner för elsparkcyklar
Hur klarar sig elsparkcyklar i uppförsbackar?
Hur klarar sig elsparkcyklar i uppförsbackar?

Hur klarar sig Augment.eco scootrar i backar?

Patrick Augment avatar
Skrivet av Patrick Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Oberoende av märke påverkar förarens vikt kraftigt scooterns backstigningsförmåga. Du kan överkomma de brantaste backarna genom att hjälpa din scooter med några sparkar.

Augment-scootrarna, liksom deras närmast jämförbara 600–800€:s konkurrerande scootrar, klarar 10–15%, d.v.s. 7–8 gradernas backar med 80kg:s förare.

Observera att det är normalt att scooterns fart sjunker under backstigningen. Man kan underlätta backstigningen genom att accelerera före backen.

Fick du svar på din fråga?