ES210 Bruksanvisning

Bruskanvisning för användandet av ES210 elscooter

Patrik O Augment avatar
Skrivet av Patrik O Augment
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nedanför finner ni länken för att ladda ner bruksanvisningen till er ES 210 elscooter.

1) Om bruksanvisningen :

• För er säkerhet, vänligen läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och försäkra er att ni kan använda elscooter genom korrekt handledning.

• Vänligen notera alla “varningar” och “tips” som är listade i denna bruksanvsining.

Varningar: Felanvändning av elscootern kan leda till personskador.

Tips: Hjälpsamma råd för användningen av elscootern.

• För ytterligare frågor, vänlig kontakta leverantör.

Tips:

A. Barn under 14 års ålder skall endast använda elscootern i vuxet sällskap

B. Personer utan erfarenhet, sämre balans samt dålig koordination, bör lära sig att åka under övervakning.

C. Låt aldrig barn använda elscooter utan vuxet sällskap, detta gäller även vid tvättning samt renovering av elscooter.

D. Kontrollera lokala trafiklagar innan användning av elscooter. Använd alltid hjälm vid körning.

E. Elscootern är ingen leksak och är inte anpassad för tricks. Vår avtalsservice täcker inte för skador orsakat av detta.

F. Lås alltid elscootern om den lämnas utan uppsikt. Det är rekommenderat att använda sig av ett vajerlås för cykel vid låsning. Kontrollera att ni har en korrekt hemförsäkring som täcker för kostanden vid stöld av elscootern.

VARNING! Vid felanvändning av elscooter eller misslyckande att läsa denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador. Försäljaren tar inget ansvar för skador orsakats av felanvändning som kunnat hindrats genom att ha läst bruksanvisningen.

2) Om säkerheten:

Det finns risker med alla fordon, inkluderat elscootrar. För er säkerhet, vänligen se till att åka så säkert som möjligt och följ alltid lokala lagar samt regler.

- Kontrollera att hjulen och diverse delar är hela samt fastskruvade innan användning. Kontakta leverantören om något oväntat uppstått.

- Ta hänsyn till andra och bruka elscootern på ett korrekt anpassat sätt efter lag.

- Det är inte tillåtet att ändra något på elscootern. Detta kan påverka elscooterns funktion samt dess hållbarhet och kan leda till allvarligare skador.

- Elscootern får inte placeras i vatten, detta kan både skada elscootern och medföra en säkerhetsbrist.

3) Säkerhetsåtgärder

Vänligen notera att ni kan under körning tappa balansen, krocka eller falla av elscootern. För att undvika skador skall ni bekanta er med bruksanvisningarna och hålla elscootern i bra skick.


A. ÅK INTE fler än 1 person på elscootern.

B. Barn under 14 år skall endast köra elscootern i vuxetsällskap.

Gravida bör vara extra uppmärksamma på säkerheten.

C. Maxvikt: 100 kg.

D. ÅK INTE i berusat tillstånd eller under påverkan av mediciner.

E. ÅK INTE samtidigt som ni talar i telefon eller lyssnar på musik.

F. Åk försiktigt på vägar med förhinder, kullersten, pölar, lera, is, snö, backar (med

en 15° vinkel), och trappor. Åk även försiktigt på vägar utan belysning..

G. ÅK INTE i områden där det finns möjlighet för elscootern att börja brinna, tex

där det finns olja, bränsle, gaser eller lätt tändbart damm..

H. Kör på cykelvägar och undvik köra på bilvägar.
I. ÅK INTE vid regn
J. Använd alltid hjälm! Det är även rekommenderat att använda sig av knä- och armbågsskydd.

4) Instruktioner för knappar :

1. ON/OFF knapp: Håll in knappen för att starta samt stänga av elscooter.

2. Funktionsknapp:

a. Via tryck på funktionsknapp växlas det mellan dem 3 olika hastighetslägen på elscootern:

 • Nybörjare växel: Ingen symbol eller ikon [D] visas på skärm.

 • Vanlig växel: Symbol/ikon [D] är vit på skärm.

 • Sport växel: Symbol/ikon [D] är röd på skärm.

b. Tryck två gånger snabbt för att sätta på eller stänga av

framlampan. Baklampan lyser alltid.

3. Gasreglage: Tryck ner gasreglaget för att gasa samt accelerera.

4. Bromshandtag: Håll in bromshandtaget för att bromsa.

Genom lätt tryck med foten på fotbromsen kan även hjälpa till med inbromsning.

5. Farthållare: Håll samma hastighet i 6 sekunder för att

starta farthållaren. Stäng av farthållaren genom att antingen

gasa eller bromsa.

5) Instruktioner för montering.:
1. . Lyft upp styret genom att trycka ner fotbromsen.

2. Lås styrstången och säkra den med säkringsringen.

3. Spänn fast handbromshantaget med insexnyckel (M5).

4. Skruva fast handtagen. (Observera åt vilket håll ni skall skruva då ett av handtagen monteras motsols)
5. Korrigera skruven i låset om styret känns vingligt vid körning.

Hopvikning :
1. Flytta på säkringsringen.

2. Öppna låset.

3. Fäll styrstången/styret och lyft upp låset.

4. Genom lätt tryck fäster ni styret i fotbromsen.

6) Hur man monterar/demonterar batteriet :

Demontering

1. Tryck samt dra bak låsknappen.

2. Lyft upp batteriet från undersidan.

3. Lyft ur batteriet horisontellt efter ni lyft upp batteriet.

Montering:

1. Placera batteriet horisontellt i scootern.

2. Tryck ner på batteriet tills låsknappen är låst. Kontrollera så batteriet sitter fast innan körning.

7) Körning av elscootern :
*Använd alltid hjälm och annan säkerhetsutrustning vid körning.

1. Starta elscootern genom att trycka in ON/OFF knappen i minst 2 sekunder.

2. Stå med en fot på ståplattan och sparka fart med den andra foten.

3. Balansera båda fötterna på elscootern efter att ni fått tillräckligt med fart.

4. Håll ner gasreglaget med högerhanden för att gasa och vrid på styret för att svänga.

5. Håll ner gasen kontinuerligt för att öka hastigheten.

6. Håll in bromshandtaget bromsen för att sakta ned eller stanna.

7. När elscootern har stannat kan ni stiga av.

8) Batteriets instruktioner :
*Instruktionerna innehåller information om hur ni laddar och tar hand om batteriet, dess säkerhetsinstruktioner och specifikationer. Följ dessa instruktioner då ni använder batteriet för att förlänga batteriets livslängd och kapacitet.

Batteriets säkerhet :

Använd ej batteri om något av följande förekommer:

 • Endast professionella får ta isär och reparera batteriet.

 • Lukt eller överhettat batteri; inom lokala lagar, kan orsaka en läcka av frätande ämnen. Rör inte vätska som har läckt från batteri.

 • Låt inte barn eller djur röra batteriet.

 • Dra ur laddaren innan ni monterar batteriet eller brukar elscootern.

 • Batteriets laddare får endast användas för laddning av elscooterns batteri.

 • För att elscootern ska fungerar som bäst skall batteriet vara fulladdat och användas inom temperaturerna som specificerats på batteriets specifikation.

 • Litiumbatterier anses vara farliga och det krävs lokal lag som tillåter transport av litiumbatterier.

 • Batteriet innehåller farliga ämnen. Öppna inte batteriet samt sätt inte in något i batteriet.

 • Det är förbjudet att ladda ett litiumbatteri som har blivit överladdat. Ett batteri som blivit överladdat medför fara och skall bli returnerat till tillverkaren.  *Tips:

  När batteriets interna temperatur överskrider 45°C, är batteriet skyddat.

  Ladda inte batteriet i höga temperaturer (45°C) eller i för varm omgivning (40°C).

  Använd endast elscooterns egna laddare för laddning av elscooterns batteri

Laddning av batteri.

 • Öppna batteriets laddningsport. Se till att laddningsporten är torr och ren.

 • Sätt i laddaren i batteriet och laddarens kontakt ska kopplas in i ett vanligt vägguttag (100V-240V; 50/60Hz), se till att laddningslampan lyser grönt.

 • När lampan på laddaren indikerar rött, laddar den normalt. Om inte, kontrollera att laddaren är korrekt inkopplad.

 • När laddaren indikerar grönt är batteriet färdigladdat.

Tips :

Koppla laddaren i vägguttaget först, sedan när lampan lyser grönt kan ni koppla i den i batteriets laddningsport.

Efter laddning skall gummilocket placeras på laddningsporten för att skydda från smuts samt vatten.9) Vanligaste problemen :

Vid daglig användning av elscooter är punktering något som kan förekomma. Vid punktering ber vi er att kontakta vår kundsupport och vi kan då skicka en ersättningsscooter som förblir er elscooter eller skicka reservdelar om ni kan genomföra däckbytet själva.

Instruktioner för däckbytet hänvisar vi er till vår ”HjälpCenter” på vår hemsida www.augment.eco

Annat vanligt fel är överhettning eller fuktskador. Om detta uppstår ber vi er att kontakta vår kundsupport och vi kommer att skicka en ersättningsscooter då detta är svårt att byta själv.

Ni finner fler frågor och svar på vår ”Hjälpcenter” sida.

Vi önskar er en bekväm och säker körning!

10) Räckvidd :

Det finns många faktorer som påverkar elscootern samt batteriets räckvidd. Räckvidden varierar beroende på förarens vikt, väglutning, temperatur, vind och körning.

En mild sommardag (temperatur runt 20°C och vindstilla) på plant väglag kan en 80kgs förare komma runt 15-25km i räckvidd. För en förare med högre vikt (100kg) är räckvidden runt 10-20km. Lättare förare kan köra mellan 18-27km.

För att maximera räckvidden kan en extra laddare köpas till. Det går även att hyra extra batteri på abonnemanget.

Det finns två sorters batteri; standard batteriet (360Wh) och ett LR batteri (Long Range 460Wh).11) Augment.eco serviceavtal :

Med Augment.eco abonnemanget inkluderas en full-service för ersättningsscootrar, vilket även täcker för slitskador av normalt användande.

Elscootrar är produkter som används ofta, oavsett märke på elscooter förkommer skador och förslitningar. Fördelen med vårt Augment.eco abonnemang är att ni alltid kommer ha tillgång till en fungerande elscooter.

Abonnemanget har en full-service som täcker för samtliga skador, observera att det inte täcker vid felanvändning eller våldlöshet.

Om problem uppstår ber vi er att ta kontakt med vår kundsupport. För att rapportera fel behövs de 4-sista siffrorna på elscooterns serienummer, detta finner ni på högersida under ståplattan. Förklara problemet med elscootern så utförligt som möjligt, vilket även kommer underlätta när elscootern väl ska repareras.


Vi kommer skicka er en fungerande ersättningsscooter som blivit servad samt tvättad.

När ni väl mottagit denna ersättningsscooter, så skickar ni tillbaka den gamla elscootern i samma emballaget/paket. Samtliga fraktkostnader ingår i Augment.eco abonnemanget.

Vi kan även skicka er reservdelar om ni har möjlighet att renovera elscootern själva. Via vår ”Hjälpcenter” har vi utförliga instruktioner på hur olika reservdelar kan bytas.

Serviceavtalet står för samtliga skador, som till exempel om elscootern skadas vid fall, oavsett orsak.

Serviceavtalet täcker inte för personskador eller stöld, kontrollera att ni har en tillgänglig, uppdaterad samt anpassad försäkring för detta

12) Underhåll av elscooter :

Ta hänsyn till :

• Se till att elscooterns laddare och laddningskabel är från-

kopplade och att elscootern är avstängd.

• Putsa ytorna på elscootern med en mjuk trasa. Använd ej olja på lagren när ni servar er elscooter.

Varning :

• Det är förbjudet att tvätta elscootern med vattenslang,

högtryckstvätt eller genom att doppa den i vatten/vätskor. Detta kan

permanent skada elscootern.

Förvaring :

• Om inte elscootern skall användas under en längre period skall batteriets laddas fullt för att bibehålla sin kapacitet, detta då batteriets kapacitet minskar när den inte används. Om batteriet inte används ofta, rekommenderas det att ladda det minst var tredje månad för att bibehålla dess kapacitet.

• Ladda inte elscooterns batteri i lägre temperatur än 0°C. Förvara elscootern i ett varmare utrymme (över 10°C) innan laddning. Förvaringstemperaturer för elscooters är mellan -10°C och 35°C.

• Förvara elscootern i ett torrt och korrekt anpassad temperatur inomhus.

Det går att täcka över elscootern för att undvika damm.

Varning :

• För att öka användarens säkerhet, bör användaren inte montera isär elscooterns delar.

Om elscootern skulle monteras isär bryts automatiskt avtalsservicen.

Vi önskar er återigen välkommen till Augment.eco och önskar er en trevlig och säkert körning!

Fick du svar på din fråga?