Qiymət Şərhi vasitəsilə gediş haqqına düzəliş edilməsi.

Gediş sonlandıqdan sonra sizə gediş haqqı təqdim edilir.

Əgər siz qiymətin düzgünlüyündən əmin deyilsinizsə Qiymət Şərhi vasitəsilə qiymətə düzəliş edə bilərsiniz.

Qiymət Şərhi nə zaman istifadə edilir:

  • Texniki nasazlıqlar zamanı gediş haqqı düzgün hesablanmadıqda
  • Uzaq məsafədən istifadə etmişsiniz və gediş haqqı nəzərdə tutulan məbləğdən çox olmuşdursa, öz səhvinizi bərpa etmək istəyirsinizsə
  • Müştəri ödəmə metodunu kart vasitəsilə seçmiş, lakin gedişin sonunda nəğd ödəniş etmək istədikdə
  • Müştəri gediş haqqın ödəmədikdə və ya müəyyən bir qismini ödədikdə

Qiymət şərhi ilə bağlı müəyyən məqamlar:

  • Qiymət şərhi edərkən ətraflı izah yazmağı unutmayın
  • Qiymət bölməsinə müştəridən götürdüyünüz məbləği qeyd etməlisiniz.
  • Unutmayın ki müştərilər hər gedişdən sonra gediş haqqı ilə bağlı qəbz qəbul edir.
  • Qiymət şərhlərinə əməkdaşlarımız tərəfindən baxış keçirilir və sizinlə əlaqə saxlayıb dəqiqləşdirilir.
  • Müştəri ödəməkdən imtina etdikdə, və ya gedişin müəyyən bir qismini ödədikdə mütləq qiymət şərhindən istifadə edin.
  • Qeyd etmək istərdik ki qiymət şərhi müştəriyə rəy yazılan yox, qiymətlərin tənzimləndiyi bölmədir.

Hörmətlə,
Mina

Did this answer your question?