Ekonom tarif: 2km-ə qədər / 1.70 AZN, start / 0.60 AZN, gözləmə 1 dəq / 0.02 AZN, 1km / 0.34 AZN.
Komfort tarif: 2km-ə qədər / 2.00 AZN, start / 1 AZN, gözləmə 1 dəq / 0.03 AZN, 1km / 0.42 AZN.

Did this answer your question?