04 ოქტომბრიდან აეროპორტსა და თბილისის შემოგარენში აღარ ფუნქციონირებს ფიქსირებული ფასის წესი, მგზავრი იხდის იმდენ თანხას რამდენსაც წერს მრიცხველი.
კალკულაციის მეთოდი შემდეგია: მგზავრობის საფასურს დანიშნულების ადგილამდე ავტომატურად ემატება ფიქსირებული თანხა. 

დამატებული თანხის რაოდენობა ტერიტორიების მიხედვით შემდეგია:

  1. აეროპორტი - 8.5ლარი
  2. წყნეთი - 2.5ლარი
  3. ლილო - 5.95 ლარი
  4. რუსთავი - 8.5 ლარი
  5. მთაწმინდის პარკი - 4.25 ლარი
  6. წავკისი (მარო მაყაშვილის აღმართის გავლით) - 4.25 ლარი
  7. წავკისი (ნადიკვარის აღმართის გავლით) - 4.25 ლარი
  8. კოჯორი - 8.5ლარი
  9. მცხეთა - საგურამო - 8.5 ლარი

იმ შემთხვევაში თუ მრიცხველი დაწერს არარეალურად მაღალ ან დაბალ თანხას, მძღოლი ვალდებულია გამოიყენოს ტარიფის გადახედვის
მეთოდი.

სხვა შემთხვევაში მძღოლს არ უწევს ფიქსირებული თანხის მონიშვნა, რადგან მრიცხველი ავტომატურად ითვლის ფასს.

რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, რომელიც ზემოთ არ არის ჩამოთვლილი, მძღოლი წინასწარ ათანხმებს ადეკვატურ თანხას და უთითებს მას ტარიფის გადახედვის მეთოდით, ან აპლიკაციიდან უთითებს ფიქსირებულ ტარიფს ფიქსირებული ფასების სანახავად ეწვიეთ ბმულს

Did this answer your question?