ბალანსის გვერდზე დაკლიკება საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ როგორ იცვლება თქვენი ბალანსი თითოეული დღის და კვირის განმავლობაში

  1. ბალანსის გვერდი საშუალებას გაძლევთ დაინახოთ როგორია კვირის საწყისი ბალანსი, ანუ რამდენი უნდა დაგერიცხოთ ოთხშაბათ დღეს (დარიცხვა ხდება თუ თანხა 50 ლარზე მეტია). ასევე ხედავთ გასული კვირას გადახდილი საკომისიოს და ბალანსს მისი შემოწმების დროისთვის.
  2. შემოსავლის გვერდი გაძლევთ საშუალებას დაინახოთ რამდენი გამოიმუშავეთ აპლიკაციით გადახდებით, ნაღდი ანგარიშსწორებითა და სხვა დამატებითი აქციების საშუალებით. თუ დააკლიკებთ ერთ-ერთ გრაფას, დაინახავთ დღის განმავლობაში მიღებულ შემოსავალს, ხოლო ხელმეორედ დაკლიკების შემთხვევაში იხილავთ აპლიკაციით გადახდებისა და ნაღდ ანგარიშსწორების დღიურ განაწილებას. აქ ასახული ყველა შემოსავალი ნაჩვენებია საკომისიოს გამოკლების გარეშე.

3.   მოგების გვერდი გაჩვენებთ რამდენი გამოიმუშავეთ საკომისიოს    გამოკლების შემდეგ.

ინფორმაცია თანხის ჩარიცხვასთან დაკავშირებით იხილეთ ბმულზე გადასვლით

Did this answer your question?