როდესაც აპლიკაციით გადამხდელი მგზავრი გიჯდებათ მანქნაში, მგზავრობის დაწყების შემდეგ თქვენს პორტალზე ჩნდება ფანჯარა

სადაც გარკვევითაა მითითებული რომ მგზავრი იყენებს ტაქსიფაის გადახდას.

მგზავრობის დასრულების შემდეგ გამოგიჩნდებათ ფანჯარა

სადაც კიდევ უფრო გარკვევითაა მითითებული, რომ მგზავრს თანხა არ უნდა გამოართვათ. 

არავითარ შემთხვევაში მგზავრს თანხა არ გამოართვათ, რადგან მითითებული ოდენობა ანგარიშიდან აუცილებლად ჩამოეჭრება.

ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით, თუ თქვენ მიერ ბალანსზე დაგროვებული თანხა აღემატება 50 ლარს, ეს თანხა სამშაბათს ჩამოიჭრება თქვენს ბალანსს და ოთხშაბათ დღეს ჩაგერიცხებათ თქვენ მიერ მოტანილ საბანკო ანგარიშზე. 

თუ თქვენ მიერ კვირის ჩათვლით დაგროვებული თანხა ნაკლებია 50 ლარზე, ეს თანხა დარჩება ბალანსზე სანამ არ აცდებით მინიმალურ ზღვარს - 50 ლარს.

გთხოვთ, გაითვალისწნეთ ეს მითითება. მძღოლები რომლებიც ამ წესს არ დაემორჩილებიან ავტომატურად დაიბლოკებიან

პატივისცემით,

Did this answer your question?