აპლიკაციის მარჯვენა ზედა კუთხეში თქვენ ნახავთ გამრავლების ნიშანს, რომელიც აჩვენებს რამდენჯერ იზრდება ის თანხა რომელიც სხვა დროს, ჩვეულებრივ პირობებში გეკუთვნით

მაგალითად, თუ მგზავრობა ჩვეულებრივ პირობებში ჯდება 5 ლარი და ზრდის კოეფიციენტი   x1,5-ია, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მიერ გამომუშავებული თანხა იქნება 7,5 ლარი! ეს ავტომატური პროცესია, თქვენ გამრავლება არ გიწევთ, მრიცხველი თვითონ ითვლის გადასახდელ თანხას

ამის შესახებ მგზავრები სრულად ინფორმირებული არიან, რადგან ისინი პირობებს გამოძახებამდე დათანხმდნენ!

როდის ჩნდება დინამიური ფასის ნიშანი?

დინამიური ფასის ნიშანი ჩნდება მაშინ, როდესაც მოთხოვნა ჩვენს მომსახურებაზე აღემატება თავისუფალი ავტომობილების რაოდენობას..

Did this answer your question?