ქვემოთ მოცემულია წარუმატებელი ძიებების სითბური რუკა (ნაჩვენებია 1 კვირის მონაცემი)

წითელი წერტილები აჩვენებს იმ ადგილებს და უბნებს, სადაც შეკვეთების რაოდენობა ძალიან დიდია, ხოლო თავისუფალი ავტომობილების რაოდენობა მცირე, ხოლო ლურჯ წერტილებში წარუმატებელი გამოძახების რაოდენობა შედარებით ნაკლებია

ქვემოთ მოყვანილ რუკაზე წითლად ნაჩვენებია ის ადგილები საიდანაც ხორციელდება შეკვეთების უდიდესი ნაწილი

ყველაზე მოთხოვნადი უბნებია:

  1. ვაკე - 20%
  2. საბურთალო - 20%
  3. ვერა - 15%
  4. სოლოლაკი - 15%
  5. დიღომი - 15%
  6. სხვა - 15%

მუშაობის ყველაზე აქტიურ პერიოდთან დაკავშირებით გაეცანით ქვემოთ მოყვანილ ცხრილს

გისურვებთ ნაყოფიერ დღეს!

Did this answer your question?