ყოველი თვის დასაწყისში თქვენ მიერ მითითებულ ელექტრონულ საფოსტო მისამართზე მოგდით ელექტრონული ინვოისი, სადაც აღწერილია გასული თვის შემოსავალი და გადახდილი საკომისიო. (იხ. ინვოისის მაგალითი)

ინვოისში ასახული თანხა შესაძლოა იყოს დადებითი ან უარყოფითი. თუმცა საბოლოო გადასახდელი მითითებულია 0, შესაბამისად თქვენ არ გიწევთ თანხის გადახდა. რადგან აპლიკაციით გადამხდელი მგზავრების ხარჯზე თქვენი უარყოფითი ბალანსი ყოველთვის ბათილდება

Did this answer your question?