როცა თქვენი ანგარიში იბლოკება, ფანჯარაში ყოველთვის არის მითითებული მიზეზი და ბლოკის მოხსნის თარიღი.
დაბლოკვის მიზეზი შეიძლება იყოს:
      * Incorrect pricing- რაც ნიშნავს არასწორი ტარიფის მითითება.
      * Customer complaints- დიდი რაოდენობის საჩივრები მგზავრების მხრიდან.
      * მანქანის ხარისხი
      * ან სხვა მიზეზი რომელიც ასევე არის მითითებული.
     
გაითვალისწინეთ რომ, თქვენი ანგარიში იბლოკება ავტომატურად და ასევე აქტიურდება ავტომატურად მითითებულ დროს. შესაბამისად ჩვენ ვერ დაგეხმარებით და ბლოკს დროზე ადრე ვერ მოვხსნით.

თუ აპლიკაციაში შესვლისას წერია "შესვლა ვერ მოხერხდა მძღოლი დაბლოკილია" ამ შემთხვევაში თქვენი ანგარიში არის დაბლოკილი სამუდამოდ და სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას.

Did this answer your question?