• ვცდილობ Visa ან Master Card ბარათის დამატებას აპლიკაციაში თუმცა მიწერს, რომ ხარვეზია.


აუცილებლად გადაამოწმეთ თქვენს მომსახურე ბანკში თუ გაქვთ გააქტიურებული 'გამეორებადი გადახდები'

- ვიმგზავრე და თანხა არ ჩამომეჭრა. ვეღარ ვახერხებ ბარათით გამოძახებას.

თაღლითობის კონტროლის მექანიზმიდან გამომდინარე, სანამ არ მოხდება დავალიანების დაფარვა მგზავრი ვეღარ ისარგებლებს ბარათით, თუმცა უნაღდო ანგარიშწორებით მომსახურების მიღება კვლავ არის შესაძლებელი.

Did this answer your question?