ყოველი მგზავრობის დასრულების შემდგომ როგორც მგზავრს, ასევე მძღოლს აქვს შესაძლებლობა შეაფასოს კონკრეტული მგზავრობა.

შეფასება და რეიტინგი კონფიდენციალურია და გამოიყენება მხოლოდ ხარისხის გაუმჯობესებისა და კონტროლის მიზნით. 

Did this answer your question?