იხილეთ მითითება, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ  აპლიკაცია  :

  • ანდროიდისთვის დააჭირეთ  here
  •  iOS- ისთვის დააჭირეთ   here
Did this answer your question?