TÁJÉKOZTATÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSÁHOZAZ TAXIFY PARTNEREI SZÁMÁRA

Ujvári Istvánné
NEXTFIX Számviteli és Adószakértő Kft.
1061 Budapest, Jókai tér 10.
Adószám: 14696734-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-915618

 

EZ AZ ANYAG KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS JELLEGŰ ÉS NEM MINŐSÜL EGYÉNI IGÉNYEKRE SZABOTT ADÓTANÁCSADÁSNAK.

A NEXTFIX KFT, TAXIFY HUNGARY KFT. INFORMÁCIÓS ANYAGBAN FELTÜNTETETT VÁLLALKOZÓI VAGY ADÓZÁSI DÖNTÉSEK MIATT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

 

Legfontosabb tudnivalók

 • Ön valamilyen vállalkozói formában lehet az Taxify Partnere, magánszemélyként nem.
 • Különböző tényezőktől függhet, hogy melyik az ön számára legmegfelelőbb vállalkozói forma. Könyvelő vagy adótanácsadó bevonásával érdemes lehet megvizsgálni az egyéni vállalkozói státuszt és a katás adózást.
 • Bizonyos vállalkozási formák áfa mentességgel járhatnak, míg más esetekben a vállalkozó áfa köteles. Ez utóbbi bizonyos tekintetben összetettebb.
 • Önnek vállalkozóként számlaadási kötelezettsége van a nyújtott szolgáltatás után. 
 • Az Taxify autóspartnereként Ön csak a taxis személyszállítás tevékenységi kört választhatja vállalkozásához amennyiben rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel. A taxis személyszállítást, mint tevékenységi kört (ÖVTJ kód:493201, a TEÁOR kód: 4932). 

Egyéni vállalkozás indítása

 • Célszerű ezt online megtenni, amihez először Ügyfélkapu regisztráció szükséges
 • Ügyfélkapu regisztrálására a Kormányablakban kerül sor és szükség lesz
 • Egy valós és használatban lévő email címre
 • Személyi igazolványra és lakcímkártyára
 • A folytatni kívánt tevékenység ÖVTJ kódjára (taxis személyszállítás: 493201, a TEÁOR kód: 4932
 • 10 ezer Ft illetékre a vállalkozói igazolvány kiállításához
 • www.kekkh.gov.hu/hu/webesugyseged
 • A kitöltött nyomtatványt Ügyfélkapun keresztül elektronikusan kell elküldeni a hatóság részére. Ez után a hatóság értesíti önt, hogy elfogadták-e egyéni vállalkozása létrehozását
 • Az egyéni vállalkozói tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ügyfélkapus tárhelyre a nyilvántartásba vételről szóló igazolás megérkezett. Ezen igazoláson közlik az egyéni vállalkozás adatait (adószám, KSH szám, nyilvántartási szám stb.)

Alanyi adómentesség és a KATA rendszere egyéni vállalkozóként

 • Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem után többféleképpen lehet adózni. Választható pl. a vállalkozói SZJA és a KATA adózás is.
 • Ha ön egyéni vállalkozóként várhatóan nem fogja elérni éves szinten a 8 millió Ft-os árbevételt, akkor választható az áfamentes katás adózás. 
 • Ez többek között azzal jár, hogy ön a számlákat áfa felszámítása nélkül fogja kiállítani, így áfát sem kell fizetnie.
 • Ha viszont az év során ön eléri a 8 m Ft-os árbevételt, akkor attól a pillanattól kezdve fel kell számítani az áfát a nyújtott szolgáltatás árában és a beszerzések áfa tartalmát is levonhatja, és innentől áfa bevallás készítése lesz szükséges. Ezzel kapcsolatban érdemes könyvelővel vagy adószakértővel konzultálni. A naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősülő adóalany a naptári évben elért bevételének 8 millió forintig (600eFt adót fizet) a 8 millió forintot meghaladó része után belép az áfa körbe! Az áfa nem számít bele az árbevételbe az egyéb bevételek, pénzügyi bevételek és a rendkívüli bevételek viszont igen! A tételes adót 8 millió forinti bevétel felett is meg kell fizetni. A 12 millió forint bevételi határ átlépése – bár nem jár a kisadózói státusz elvesztésével – de vízválasztó, mert 40 %-os adókulcs. 
 • A KATA rendszerben ön főállású vagy mellékállású adózó lehet. 
 • Ha önnek nincs heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, akkor csakis főállású katás lehet. Ezt jelölni kell a kitöltendő nyomtatványon.
 • Mellékfoglalkozású katás vállalkozó csak az lehet, akinek van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, vagy saját jogú nyugdíjas. 
 • Adózás szempontjából a főállású 50 ezer Ft / hó adót fizet a mellékfoglalkozású pedig 25 ezer Ft-ot.
 • Ezen felül nincs osztalékadó, eho, szja, stb. Ezért ha ön havi bruttó 666 ezer Ft-hoz közeli, de annál nem több jövedelemre számít, akkor ez az adózási mód kifejezetten előnyös lehet.
 • Ha év végén az ön adótartozása meghaladja a 100 ezer Ft-ot, akkor önt mint egyéni vállalkozót az adóhatóság törli a katások rendszeréből.
 • Az egyéni vállalkozás szüneteltetetésére vagy megszüntetésére bármikor van lehetőség. Ez megfontolandó, ha pl. az ön egyéni vállalkozása nem nyereséges és üzleti kilátásai nem jók.
 • A katás vállalkozás bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett, amelyben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon kell nyilvántartania és rögzítenie minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. A bevételi nyilvántartásnak minimálisan tartalmaznia kell sorszámot, a bizonylat számát, a bevétel összegét, és a bevétel megszerzésének időpontját. Erre alkalmas egy egyszerű Excel táblázat is. Az ehhez szükséges adatokat az Taxify szolgáltatja az autóspartnereknek.
 • Ha áfa körbe léptünk, akkor kötelező a bankszámla nyitása az egyéni vállalkozás részére. Alanyi adómentesség esetén elfogadott a magán bankszámla. 
 • Ha ön nem éri el az évi 8 m Ft-os árbevételt, akkor a következő teendői vannak:
 • Éves bevallás készítése a bevételekről Ügyfélkapun keresztül
 • KATA befizetése havi rendszerességgel
 • Iparűzési adó befizetése és bevallás elkészítése (ezzel kapcsolatban célszerű könyvelőt vagy adótanácsadót megkérdezni)
 • Kamarai regisztráció; www.bkik.hu, itt gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja, majd online regisztráció
 • A Taxify autóspartnereként Ön egy határon átnyúló import szolgáltatást - az Taxify rendszeréhez való hozzáférést - vesz igénybe a Lettországban bejegyzett Taxify-tól. Ehhez önnek közösségi adószámmal kell rendelkeznie. Ha már magyar adószámmal rendelkezik akkor közösségi adószámot kérhet a „T201T” ’T101, ’T101E, ’T201 formanyomtatványokon amely nyomtatványokat a nav.gov.hu oldalról tölthet le az ÁNYK rendszerbe és onnan ügyfélkapun keresztül beküldhet az adóhatósághoz. Ha még nem rendelkezik magyar adószámmal akkor amikor a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet meg kívánja kezdeni akkor a "Kérelem az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához, cseréjéhez, pótlásához" elnevezésű nyomtatvány körzetközponti jegyzőhöz történő benyújtásával kérhet adószámot és közösségi adószámot. Ebben az esetben az adóhatóság Önt értesítő levélben tájékoztatja a generált közösségi adószámról. Az áfamentes katás adózó nem áfa alanya, de ebben az esetben Önnek ebből a tranzakcióból származóan lesz adófizetési kötelezettsége mivel itt a fordított adózás alkalmazandó. Mértéke a Taxify havi jutalékának 27%(ennek bevallásával és megfizetésével kapcsolatban célszerű könyvelőt vagy adótanácsadót megkérdezni).

További információkat egyéni körülményekre szabott adótanácsadás keretében a Nextfix Kft. tud nyújtani önnek. 


Elérhetőségeink:

Ujvári Istvánné, adószakértő: 06 (30) 47 40 053

Ujvári Viktor, kontroller: 06 (30) 99 45 808

 

Did this answer your question?