Een autorisator ontvangt geen notificatie per nieuw aangeboden ter autoriseren factuur, maar deze notificaties worden op vastgestelde tijden verzonden. 


Berichtgeving autorisatie voor het boeken:

Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend wordt er een "check" gedaan. Er wordt daarbij gekeken of het document langer dan 48 uur met de status "te autoriseren" bij de desbetreffende autorisator staat. Er wordt vervolgens een e-mail verzonden naar de autorisator als dat het geval is.

Voorbeeld autorisatie v
óór het boeken: Wordt het document maandagmiddag naar een autorisator verzonden, dan heeft het woensdagochtend minder dan 48 uur op de status "te autoriseren" gestaan. Er wordt dan pas vrijdagochtend een e-mail verzonden.

Op verzoek kunnen wij de frequentie van de autorisatie notificatie vóór het boeken aanpassen. Echter, wij kunnen de frequentie alleen aanpassen naar 'vaker' en niet naar 'minder vaak'. Afwijkende tijden zijn in te stellen door een verzoek in te dienen via support@basecone.com

Heeft u het antwoord gevonden?