Hvor lenge kan jeg bruke en sykkel?

Forklaring av leietid og utvidet leie

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Du kan ha sykkelen i inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon.

Med et 3-dagers pass er det inkludert 180 minutter sykling.

Unnlater du å levere tilbake bysykkelen, vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk. Du vil få en SMS med påminnelse 5 minutter før vi begynner å trekke deg.

Totalt kan du ha sykkelen i 3 timer, mot 15 kr per kvarter etter de inkluderte 60 minuttene har gått.

Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Har du sykkelen over de inkluderte 60 minuttene vil du det koste 15 kroner per påbegynte kvarter.

  • Har du ikke et kort knyttet til kontoen vil abonnementet bli sperret

  • Sperring av abonnement gjelder ut hele sesongen, så det er lurt å følge med på tiden, og ta kontakt med oss hvis det oppstår problemer.

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Du kan ha sykkelen inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon.

  • Du kan ha sykkelen i opptil 3 timer, med utvidet leie.

Did this answer your question?