All Collections
Abonnement og vilkår
Ditt ansvar som bysyklist
Ditt ansvar som bysyklist

Ting du bør være oppmerksom på når du bruker tjenesten.

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Her er noen ting du bør huske på når du bruker Bergen Bysykkel:

  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den ut til sykkelen er registrert levert i en stasjon. Du må alltid sjekke appen for bekreftelse på at sykkelen er registrert som levert.✅


  • Om bysykkelen du sist benyttet er borte fra systemet i mer enn 14 dager anses den som tapt, og du vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-. Dersom bysykkelen du sist benyttet dukker opp med så store skader at den må kasseres eller ikke kan brukes uten svært omfattende reparasjoner, blir du erstatningsansvarlig uansett tiden som er gått, og vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-.

  • Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å kontakte Bergen Bysykkel så snart som mulig, enten via chat, mail post@bergenbysykkel.no, eller telefon 902 59 737.

  • Ditt abonnement er personlig og kan ikke overføres til andre.

  • Du er ansvarlig for å vise hensyn og å følge trafikkreglene når du bruker en bysykkel🚦

Did this answer your question?