• Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den ut til sykkelen er registrert levert i en stasjon.

  • Du er erstatningspliktig hvis sykkelen blir stjålet, mistet eller totalvraket. En sykkel regnes som tapt når den er borte fra anlegget i mer enn 14 dager. Erstatningsbeløp er på 5000 NOK

  • Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å kontakte Bergen Bysykkel så snart som mulig.

  • Ditt abonnement er personlig og kan ikke overføres til andre.

  • Du er ansvarlig for å vise hensyn og å følge trafikkreglene når du bruker en bysykkel

Did this answer your question?