Virtuelle stasjoner

Lås opp og parker sykkel i virtuelle stasjoner

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Vi utvider kapasiteten på utvalgte stasjoner med virtuelle låser. Her kan du hente ut og parkere sykler som ikke er låst fast i en stasjon.

Slik låser du opp en sykkel i virtuell stasjon:

I appen får du en oversikt over tilgjengelige sykler:

Navnet står på oversiden av rammen på sykkelen. Finn sykkelen og velg den i appen.


Trykk inn knappen på sykkelstyret når appen ber om det. Låsen på sykkelen skal da åpnes av seg selv.

God tur!

Parkering i en virtuell stasjon


Man kan kun parkere virtuelt når den fysiske stasjonen er full, og vi har åpnet muligheten. Er det ledige virtuelle låser vil du få opp "Avslutt turen her" i appen.

Du vil så få en melding i appen som ser slik ut:

Vent til lyset foran blinker blått og skyv låsepinnen ned. (Pass på at låsen ikke treffer eikene i hjulet, da vil du ikke få dyttet låsepinnen ned.) Når lyset foran på sykkelen lyser grønt er sykkelen levert.

Did this answer your question?