All Collections
Abonnement og vilkår
Hva skjer om sykkelen min blir stjålet?
Hva skjer om sykkelen min blir stjålet?

Informasjon om erstatningkravet

Thea avatar
Written by Thea
Updated over a week ago

Informasjon om erstatningskravet

Fra du låser opp en sykkel, til den blir plassert på korrekt vis i en at våre stasjoner, er du ansvarlig for sykkelen. Blir en sykkel stjålet og den ikke kommer tilbake innen 14 dager, vil du bli erstatningspliktig for sykkelen. 

Etter 14 dager vil du få en faktura på 5000 kr. Vi vil selvfølgelig kontakte deg i forkant.

Pass derfor på at sykkelen er plassert korrekt vis når du parkerer den. 

Setter du fra deg bysykkelen utenom en av våre stasjoner, skjer det helt og holdent på eget ansvar. 

Hvorfor blir fakturaen sendt ut etter 14 dager? 

Bysykkel er en delingstjeneste og en bysykkel som ikke er tilgjengelig i anlegget utgjør en stor forskjell for alle våre medlemmer. En sykkel som har vært utilgjengelig i 14 dager utgjør i snitt 129 tapte turer, og vi må erstatte sykkelen.

Hva sier vilkårene om dette?

Er en sykkel ute av anlegget i 14 dager, er dette brudd på våre vilkår.

Derfor vil man bli erstatningspliktig for denne i henhold til vilkårene. Dette er uavhengig av om sykkelen kommer tilbake etter 14 dager eller ikke.

Did this answer your question?