Hvordan betaler jeg for utvidet leie?

Hvordan legge inn betalingkort under profilen din

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Legg inn et betalingskort under profilen din på nettsiden.

  • Kortet du har lagt inn på profilen din vil bli trukket med beløpet for turen

  • Kvitteringer for betalingene finner du på profilen din

  • Her kan du også fjerne, eller endre ditt betalingskort

Du betaler automatisk for utvidet leie når leietiden din overskrider 60 minutter.

  • Du får SMS med påminnelse ca. 10 minutter før utvidet leie starter.

  • Etter at turen er avsluttet vil finne en kvittering under profilen din.

Relaterte artikler: 

Did this answer your question?