Skip to main content
Fulle og tomme stasjoner

Hva du kan gjøre om du møter fulle eller tomme stativer

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Bergen Bysykkel er en delingstjeneste som brukes av mange. Dessverre kan vi ikke love tilgjengelige sykler eller låser til enhver tid. Om morgenen er det stor pågang på stativene i utkanten av bykjernen, det er mange som skal på jobb. På ettermiddagen blir det fort tomt i sentrum når mange drar hjemover samtidig.

Sjåførene våre jobber med å flytte sykler dit de trengs fra morgen til kveld. De varsles når et stativ er i ferd med å tømmes eller bli fullt.

Hva du kan gjøre

  • Sjekk om det er tilgjengelige låser dit du skal før du drar ut på tur.

  • I appen og på kartet vårt vår kan du se både ledige låser og sykler før du begynner turen din.

  • Om stativet du skal til er fullt må du finne et annet i nærheten.

  • Aktiver utvidet leie og bruk sykkelen i 3 timer per tur. Med et 3-dagers pass er det inkludert 3 timer sykling.

Relaterte artikler:

Did this answer your question?