Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Leverer du en bysykkel for sent du vil du få en advarsel

  • Neste gang du leverer for sent blir abonnementet sperret

  • Sperring av abonnement gjelder ut hele sesongen, så følg med på tiden

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Har du ikke huket av for utvidet leie, er leietiden på 60 minutter.

  • Har du huket av for utvidet leie, kan du ha sykkelen i totalt 7 timer.

Did this answer your question?