Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Leverer du en bysykkel for sent du vil kontoen din bli sperret

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Den inkluderte leietiden er på 60 minutter

  • Ønsker du å ha sykkelen lenger kan du ha sykkelen i totalt 3 timer. Etter de inkluderte 60 minuttene har gått ut vil du bli belastet 15 kr per påbegynte 15 minutt.

Did this answer your question?