All Collections
Abonnement og vilkår
Lånetid
Hva skjer hvis jeg leverer sykkelen for sent?
Hva skjer hvis jeg leverer sykkelen for sent?

Forklaring av de forskjellige statusene et abonnement kan gå gjennom og hva som skjer om det blir sperret

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Leverer du en bysykkel for sent du vil kontoen din bli sperret

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Den inkluderte leietiden er på 60 minutter

  • Ønsker du å ha sykkelen lenger kan du ha sykkelen i totalt 3 timer. Etter de inkluderte 60 minuttene har gått ut vil du bli belastet 15 kr per påbegynte 15 minutt.

Did this answer your question?