Hva er utvidet leie?

Hva det er og hvordan det funker

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Utvidet leie blir aktivert automatisk når leien din går over 60 minutter.

Gjelder ikke 3-dagers pass.

  • Med utvidet leie kan du ha sykkelen i opptil 3 timer totalt per tur.

  • Du blir varslet før utvidet leie starter.

  • Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 15 kr per påbegynte kvarter.
    Det vil si at du kan ha en sykkel i 3 timer, med maksimal pris på 120 kr.

Relevante artikler: 

Did this answer your question?