Skip to main content
Hvordan parkerer jeg en bysykkel?

Grundig gjennomgang av hvordan du parkerer en bysykkel

Bergen Bysykkel avatar
Written by Bergen Bysykkel
Updated over a week ago

Når du parkerer en bysykkel må du enkelt og greit rulle sykkelen inn i parkeringsplassen. Ovenfra skal den se sånn ut:

For å sjekke om sykkelen er blitt registrert:

  1. Hør etter om det spilles en liten trudelutt

  2. Lyset foran på selve låsen vil lyse grønt

  3. Baklyset på sykkelen vil skru seg av

  4. Appen vil fortelle deg at "sykkelen er levert" og vise deg navn på sykkel, stasjonen du syklet til og fra og hvor lenge turen din varte. Denne bekreftelsen må du se etter.

Appen vår for finnes for iPhone og for Android

Relaterte artikler:

Did this answer your question?