Hvordan melde ifra om ødelagte bysykler

Hvordan du kan gi oss beskjed om bysykler som trenger en fiks

Martina avatar
Written by Martina
Updated over a week ago

En bysykkel er på mange turer hver dag og trenger jevnlig reparasjon, også underveis i sesongen. Møter du på en sykkel med mangler, blir vi glade om du sier ifra til oss.

Du kan rapportere feilen direkte i appen hvis du har brukt sykkelen. Trykk på "Meld feil" som blir synlig når du får bekreftelse på levering. Huk så av for hva som feiler sykkelen.

  • Du kan også sende oss en melding i appen eller som direktemelding på Facebook. Det er viktig å få med navnet på sykkelen og hvilken feil du har oppdaget.

  • En sykkel vil også registreres som ødelagt etter tre parkeringer med korte mellomrom, og vil ikke kunne tas ut etter det

Did this answer your question?