Bezalan integroimisessa NetSuiteen on viisi vaihetta:

  1. Lisätään tarpeelliset skriptit Netsuiteen
  2. Valitaan Bezalassa käytettävät NetSuite-tilit
  3. Valitaan Bezalaan lisättävät työntekijät
  4. Valitaan Bezalassa näytettävät projektit
  5. Valitaan Bezalassa näytettävät osastot 

Kattavat kuvaukset kustakin vaiheesta löytyvät tästä osoitteesta: https://bezala.com/integraatiot/kirjanpitojarjestelmat/netsuite

Did this answer your question?